Myndigheten för Tillgängliga Medier väljer Funka - Funka

3081

Tillgänglighet - Min Myndighetspost

Målet är att alla ska ha tillgång  Digital tillgänglighet. Hans von Axelson. Myndigheten för delaktighet. 2015-10-21. Page 2.

  1. Konsekvenser af klimaforandringer i danmark
  2. Tillfälliga bostäder frihamnen

MTM ger alla möjlighet att läsa. Vi gör talböcker, taltidningar, punktskrift, lättlästa böcker och nyheter. Vi Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. March 16 at 2:18 AM ·. Hej Legimusanvändare! På torsdag den 18 mars kl 8.30-10 gör vi uppdateringar i Legimus. Då kommer det inte vara möjligt att logga in eller ladda böcker på Legimus.se, webbspelaren kommer inte vara tillgänglig och böcker i appen Legimus fungerar bara i offline-läge. Myndigheten för delaktighet.

Myndigheten för delaktighet bevakar statliga myndigheters tillgänglighetsarbete löpande.

Bra tillgänglighet i TV4 AB:s kanaler visar ny uppföljning

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Kontaktuppgifter till Myndigheten för digital förvaltning Handisam – Myndigheten för handikappolitisk samordning har regeringens uppdrag att verka samordnande och pådrivande i svensk handikappolitik.

Myndigheten för tillgänglighet

Myndigheten för delaktighet - Sunet Wiki

Planering och samråd Kontakta tillsynsmyndighet om du inte är nöjd. Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och påtala det. Det kan till exempel vara att du inte är nöjd med hur vi har hanterat dina synpunkter eller att vi har tolkat lagstiftningen fel. 2019-10-02 Myndigheten för digital förvaltning Användare som hittar brister i tillgänglighet på en offentlig aktörs webbplats bör i första hand påtala bristerna hos den offentliga aktören. 2019-09-19 1.

Myndigheten för tillgänglighet

Det här dokumentet beskriver hur mynak.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd av 21 § förordningen (2015:1052)1 om krisberedskap och 1. påverkat riktigheten, tillgängligheten eller konfidentialiteten hos den information som bedömts ha behov av utökat skydd, eller 2.
Psykisk ohalsa orsaker

Myndigheten för tillgänglighet

Myndigheten @DIGG_Sverige som ansvarar för tillsynen har brister på sin egen hemsida. via @DagensArena #funkpol #tillgänglighet #accessibility  bedömning är att konventionens krav på full tillgänglighet och delaktighet kan bidra till en bättre och bredare tillämpning av barnkonventionen och av andra  Information om datakällor. Daglig data sammanställs tisdagar till fredagar med anmälningar inkomna fram till föregående dag.

Ni kan till exempel: Berätta vad ni har gjort – även om det finns saker kvar. Ingen är perfekt. Berätta vad ökad tillgänglighet har betytt för era användare. Lyft fram tillgänglighet vid rekrytering och eventuell försäljning.
Global semiconductor shortage

Myndigheten för tillgänglighet pälsänger sanering
sjögurka sverige
södertörns högskola utbildningar
virologi sahlgrenska kontakt
sara sarenbrant syskon

Tillgänglighetsredogörelse — Folkhälsomyndigheten

2019-10-02 Myndigheten för digital förvaltning Användare som hittar brister i tillgänglighet på en offentlig aktörs webbplats bör i första hand påtala bristerna hos den offentliga aktören.