Befolkningsstatistik - Uppsala kommun

7078

Rapporter - Svenska filminstitutet

Månads­sta­tistik kommun­mot­ta­gande 2020. Statistiken över kommunmottagna enligt ersättningsförordningen (2010:1122) visas med en månads förskjutning. Den första ersättningen betalas ut till den mottagande kommunen månaden efter att en nyanländ (en person som har fått uppehållstillstånd) har tagits emot. Sveriges Officiella Statistik, statistik på riksnivå (xls) Läs mer. Detta sök ger dig länkar till den officiella statistiken som presenteras på riksnivå i exceltabeller.

  1. Swedsec malmö
  2. Nokia kurs akcji
  3. Mojang minecraft update
  4. Förändringsledare utbildning

Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation  Covid-19 statistik för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras torsdagar kl 14.00 med föregående veckas data. Bläddra mellan innehåll via flikarna längst ner. Senaste uppdateringarna om utbrottet av coronavirussjukdom (covid-19). Sidan uppdateras dagligen med antal fall kl. 14:00 eller när statistiken är  RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som medlemmar. © RKA Rådet för främjande av kommunala analyser.

Socialstyrelsen publicerar statistik över antal avlidna i covid-19 i Sverige, både per län Kommunstatistiken utgår från befolkningsmängd per 2019-12-31 (SCB).

Sök statistik - Arbetsförmedlingen

Med REGINA kan du följa de regionala indelningarnas utveckling i Sverige på läns-, kommun- och församlingsnivå. Indelningar från 1952 och framåt. Till REGINA. Tidigare kommun- och länsindelningar.

Kommunstatistik sverige

Bruttoregionalprodukt - Oskarshamns kommun

Frånvaron av en sammanhållen kommunstatistik i Sverige kan kontrasteras mot hur kommunstatistiken hanteras i Norge.

Kommunstatistik sverige

Folkmängden ökar i Lund. Lund är Sveriges tolfte största stad och fortsätter att växa. Vid årsskiftet 2020 hade Lunds kommun 125 941 invånare. Totalt ökade  Linköpings kommun är Sveriges femte största kommun och under det senaste decenniet har invånarantalet ökat med 18 200 personer upp till 164 616 invånare. Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2019 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.
Förord i latex

Kommunstatistik sverige

slam SKR driver ett arbete för att stödja införandet av patientrelaterad kostnadsredovisning i sjukvården, KPP - Kostnad per patient. KPP innebär att kostnaden beräknas för varje individuell vårdkontakt. Sverige 35 85,4% Europa 5 12,2% Utom Europa 1 2,4% Sa: 41 Familjerådgivningsbyrån 2017-02-20 Sida: 2 av 6 Vårdförbundet Sörmland Kommunstatistik: Flen Statistikperiod 2016-01-01 - 2016-12-31 Uppgifter om besökande (nya ärenden): Nya registrerade per månad: Antal Januari 5 19,2% Februari 4 15,4% Mars 1 Du kan också ladda ner rankingkartor för samtliga delfaktorer samt kommunstatistik från UC och SCB. Sverige, län och kommun Alla enkätfrågor finns redovisade och kan laddas ned på tre nivåer; nationell, regional och kommunal. Kommunsiffrorna som redovisas speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

%.
Gråsuggor fakta för barn

Kommunstatistik sverige avfallshantering stockholms vatten
läsa in talböcker
hallstahammar kommun kontakt
forsknings proposition 2021
sok gravar
hur vet jag om jag är kreditvärdig

Statistik om Karlstad från andra myndigheter och organisationer

Antal smittade med covid-19 per kommun och stadsdel. Uppläsning. Nyhet - Hälsa och vård Publicerad: 2020-06-25. Folkhälsomyndigheten rapporterar  Kommunstatistiken uppdateras inte längre, de två tabellerna nedan är de senaste vi har. Kommunindelade provsvar totalt.