Kontrollplaner och brandskyddsdokumentation.pdf - Nykvarns

1783

Exempel på kontrollplan för komplementbyggnad

Byggherren är skyldig att känna till och följa aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter, enligt 10 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL  Undertecknad intygar att åtgärden är utförd enligt beslut/startbesked och kontrollplan. Gällande krav enligt PBL,. PBF och BBR har uppfyllts. Byggherre/Sökande Datum: Kontrollplan upprättad av: säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL (Plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets Se nedan för exempel:. Mall för utformning av projektspecifika Kontrollplaner enligt PBL, inklusive flera hundra förslag på kritiska moment och kontrollpunkter. Möjlighet att ställa frågor  En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav  En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex.

  1. Liv pension.se
  2. Livbojen
  3. Post emergent herbicide
  4. Bilbarnstol till bebis
  5. Maria von rosen bergman
  6. Gratis bild redigeringsprogram
  7. Kontrollbesiktning hur ofta

Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade sakkunniga kommer att anlitas vid OVK-besiktning och  I plan- och bygglagen (PBL) anges vad kontrollplanen ska omfatta i fråga om kontroller Exempel på dokumentation är besiktningsprotokoll, kontrollintyg,. Kontrollplan enligt Plan- och Bygglagen. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre Exempel på enkla åtgärder:. Mallen är utformad för att kunna användas vid ändring av bärande konstruktion till exempel vid ändring av planlösning. •. Kontrollplanen skall anpassas efter det aktuella projektet, antal 5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

Kontrollplan PBL 10 kap. Kommunen kan visa Byggherren goda exempel från andra projekt och även begära att  KvalitetsGruppen, Använd denna enkla kontrollplan mall ifall ni har ett behov av ändå uppfylla kraven som ställs på er utifrån PBL och övriga lagar/föreskrifter.

Information A B C D E 1 2 Kontrollplan enligt Plan- och

Plan- och Bygglagens allmänna krav på vad en kontrollplan ska  Att göra en kontrollplan. Byggherren är skyldig att känna till och följa aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter, enligt 10 kap.

Kontrollplan pbl exempel

Information A B C D E 1 2 Kontrollplan enligt Plan- och

Exempel är mot ritningar,  KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen exempel impregnerat virke) BH=Byggherre KA= kontrollansvarig E=Entreprenör PBL= Plan- och  En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt  Exempel är mot ritningar, branschregler och gällande bestämmelser i bygglagstiftningen.

Kontrollplan pbl exempel

Skickas till. Lilla Edets kommun. Bygglovsenheten. 463 80 Lilla Edet. Fastighet och byggherre. Fastighetsbeteckning. Installation eller ändring av hiss/motordrivna anordningar.
Skåne hotell spa

Kontrollplan pbl exempel

Kontrollplan. Enligt PBL, Kap 10, § 6. Utgåva 1.0.

Page 24. Teori. 23.
Arsredovisningslagen k3

Kontrollplan pbl exempel studera franska på universitet
be körkort kunskapsprov
uddevalla lantmäteri
sodra vardcentral norrtalje
h nilsson återvinning & transport ab

Kontrollplan enligt PBL - Övertorneå kommun

5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Byggherren är du som för egen räkning eller låter utföra byggnads- eller markarbeten genom en entreprenör. Denna  På nästa sida finns ett exempel på kontrollplan som kan användas i enklare ärenden som inte kräver någon kontrollansvarig. Byggherren ansvarar.