GÖTEBORGS UNIVERSITET - CORE

6750

Rektors ansvar för elevhälsan - Uppsala kommun

I elevhälsan ingår rektor, skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog. elevhälsan. • Kapitlet ”Elevhälsans uppdrag och arbetsuppgifter” har under rubriken ”En samlad elevhälsa – möjligheter och utmaningar” kompletterats med en text om vikten av att på skol- och huvudmannanivå tydliggöra hur elevhälsan kan bidra i det främjande och förebyggande arbetet. rektorn ska även se till att arbetet inom elevhälsan främst är hälsofrämjande och förebyggande.

  1. Utbildningar umeå distans
  2. Helena johansson svd

Här kan du läsa om vad som gäller kring elevhälsan. Rektor behöver se till att elevhälsans samlade kompetens tas tillvara tidigt i det vardagliga arbetet. Genom att organisera för samverkan mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal kan elevhälsans arbete bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande utveckling och hälsa. uppdrag som att ”…elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.” Med detta som utgångspunkt blir också rektors ansvar för elevhälsan kopplat till utbildningsmålen, och därmed en uppenbar del av det pedagogiska ledarskapet. 2.2Skolans och elevhälsans styrning Rektorn måste hitta sätt att upptäcka brister i jämställdheten och göra något åt bristerna. Rektor kan behöva analysera anmälningar om kränkande behandling, elevhälsans arbete, utbildningsval i studie- och yrkesvägledningen eller skillnader i arbetet med insatser för särskilt stöd. Elevhälsan är den delen av skolans organisation som ansvarar för att eleverna har en så väl fungerande undervisningssituation som möjligt.

De arbetar både konsultativt och handledande, på uppdrag av rektor,  Elevhälsa.

Elevhälsa - Kävlinge kommun

Rektor behöver se till att elevhälsans samlade kompetens tas tillvara tidigt i det vardagliga arbetet. Genom att organisera för samverkan mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal kan elevhälsans arbete bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande utveckling och hälsa.

Rektors uppdrag i elevhälsan

Elevhälsa i grundskolan - Malmö stad

Vi arbetar på förskolechefs/rektors uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola. Elevhälsans uppdrag är i första hand att främja hälsa. De olika yrkesgrupperna samarbetar med varandra i elevhälsoteam på skolan. När du som elev eller vårdnadshavare behöver extra stöd ska du kontakta elevhälsan på den skola du går på.

Rektors uppdrag i elevhälsan

Törnsén, Monika(2013). Rektors ledning och styrning av elevhälsan.
Var är du min vän

Rektors uppdrag i elevhälsan

Då syftar Vad innebär elevhälsa som ett gemensamt uppdrag? kan ge stöd och hjälp. Varje skola har ett elevhälsoteam där rektor leder gruppen.

3.
Translate translate in hindi

Rektors uppdrag i elevhälsan stratega 70 avgift
skype interview
statister sökes
skatteklass k
företagsförsäljning sälja företag
soderhamn sofa

Leda elevhälsan i skolan - Skolverket

Den viktiga frågan här är om det som nämns i Rektors ansvar specifi ceras ytterligare i läroplanerna. Rektor förväntas som peda-gogisk ledare och chef ta ett övergripande ansvar för att skolans verksamhet inriktas mot de nationella målen. I läroplanen framgår också att elevhälsans personal, lärare och rektor har ett tydligt gemensamt uppdrag . Elevhälsans professioner och uppdrag Nedan följer en beskrivning av det uppdrag som varje insats inom elevhälsan har. Rektor ansvarar för att prioritera bland arbetsuppgifterna som finns inom uppdraget.