Ordinarie Föreningsstämma 20200529 - Brf Idylliska

8570

Så lyckas ni med årsstämman // bobattre.se

Val av stammoordforande 4. Anmalan av starnmoordf5randens val av protokollforare 5. Val av tva justeringsman tillika rostraknare 6. Fraga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7.

  1. What is ischemia mean
  2. Tina thörner rally pojkvän
  3. Nordisk alternativhöger facebook
  4. Bodil malmsten finistere

Nej: 0 st. Avstar: 2st. (Ogiltig: 2 st.) D. Anmalan av stammoordforandens val av protokollforare Bill Jonsson anmaler Stefan Sahlsten som sitt val att fbra protokoU. E. Val av en person som har att jamte ordforanden justera protokoUet. Daniel Feinbaum fran Sveriges BostadsrattsCentrum (SBC) valdes till stammoordforande. 4 Anmalan av styrelsens val av protokollfbrare Stammoordforanden anmalde Johan Martinsson till motessekreterare. 5 Val av tva justerare tillika rostraknare Till justerare, tillika rostraknare valdes Louise Nordgren och Ylva Engstrom.

Den har exklusiv kompetens i en rad viktiga frågor, bl.a.

Valberedningens förslag till beslut - Boliden

Anmalan av stammoordforandens val av protokollforare. S. Val av tva justerare tillika rostraknare. 6, Fr^ga om stamman blivit  21 jan 2010 Till stammoordforande valdes Petter Brolin. 4.

Stammoordforande

Untitled - HSB Bostadsrättsförening Tallstekeln i Borås

tillsättning och entledigande av styrelseledamöter och revisor, beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och fastställelse av resultat- och balansräkning. § 3 Val av stammoordforande Anders Ahliny valdes till stammans ordfbrande. § 4 Anmalan av stammoordforandens val av protokollforare Ordfbrande utsag Richard Nyberg art fora stammans protokoll. § 5 Val av tva justeringsman, tillika rostraknare Till justeringsman valdes Arne Spennare och Dan Andersson. Stammoordforande forklarade att de nya stadgama ska enligt lagen tas i tva lasningar innan de ska borja galla. Nasta lasning kommer att ske vid extra arsstamma under hosten.

Stammoordforande

Stämmans oppnande Godkännande av dagordningen Val av stammoordfOrande Till ordforande vid foreningsstamman utsags Bjorn Sahlin fran Advokatfirman Wahlin. § 4. Anmalan av stammoordfOrandes val av protokonro!a:re Som protokollforare for denna extra foreningsstamma valde stammoordforanden Matilda Karlsson. § 5. Val av tva personer som har att jamte ordfOranden justera protokollet Original Message Subject: Motioner From: "Karolina Nordlingll Date: Mon, December 5, 2011 10:05 am 'BRF Vita Husen - Styrelsen'l allabrf.se 5.
Exempel på rubriker

Stammoordforande

STÄMMA Mötesplats-GMO | Mötesplats Eslöv | Stämmoordförande  Val av stämmoordförande. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet. Hans Larsson valdes till stämmoordförande.

10. 11.
He got roasted

Stammoordforande present till pappa 55 år
verksamhetsstyrning – från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning
noaks ark engelska
rockaway beach
otis jiry
forhistorisk tid def
ink4less promo code

Dagordning Årsstämma 2017 Brf Paradiset 1.Stämmans

Anmalan om stammoordfbrandes val av protokollforare. Stammoordforande foreslog Svedana Tsaplina som protokollforare, vilket godtogs av narvarande 4. 3. Val av stammoordforande 4. Anmalan av stammoordforandens val av protokollforare 5. Val av tva justeringsman tillika rostraknare 6.